⇽ZPÁTKY NA VŠECHNY PROJEKTY

PRAHA SOBĚ


ONLINE KAMPANĚ

„Naše nároky na digitální agenturu byly značné: být během ostré fáze předvolební kampaně dostupný na telefonu téměř 24/7, se stejným nasazením ohlídat stabilní kvalitu výstupů i výkonnostní složku komunikace a k tomu mít přehled a opravdový zájem o témata jako je územní rozvoj či sociální politika. Lidi z Digital Ant tohle splnili více než na výbornou. Díky nim se naše témata dostala ke statisícům Pražanů, rozvířila diskuze o budoucnosti hlavního města a na magistrátu PRAHA SOBĚ se 13 křesly v zastupitelstvu nastartovala skutečnou změnu.“

— Matěj Křístek, manažer online kampaně —

Kampaň, pod kterou se můžeme podepsat

KAMPANĚANALYTIKASOCIÁLNÍ SÍTĚYOUTUBE

Před zahájením ostré fáze předvolební kampaně jsme kompletně přebrali realizaci její online části. A už během jediného týdne jsme dokázali pětinásobně zvýšit její výkon.

Strategicky jsme rozdělili publikum na stovky menších cílovek, abychom ke každému dostali co nejrelevantnější obsah – zároveň jsme tak mohli podle průběžných výsledků optimalizovat výkon a rozdělení rozpočtu. Každý den jsme museli dokázat reagovat na rychle se měnící a často vypjatou situaci před volbami. Z mnoha vyzkoušených kanálů se nám jako nejdůležitější potvrdil Facebook, na němž se nám osvědčily krátké datové animace a klíčové spoty doplnila řada kratších videí (např. Číslo na Čižinského má každý Pražan).

Nakonec se nám společně s týmem PRAHA SOBĚ a velkým nasazení dobrovolníků podařilo dosáhnout na volební výsledek 16,57 %. Zasáhli jsme 700 000 lidí na sítích a na YouTube měla videa PRAHA SOBĚ 600 000 zhlédnutí. To vše segmentovaným cílením, nikoliv kobercovým náletem, a s rozpočtem menším než 2 miliony korun. Kampaň PRAHA SOBĚ z voleb vyšla jako druhá nejefektivnější z pohledu vynaložených prostředků a získaných mandátů.

Dle interního vyhodnocení klienta se ukázalo, že rozhodujícím faktorem byl v těchto volbách právě online marketing.

Také máte projekt, který by si zasloužil speciální péči?

[unex_ce_button id="content_2mvq9tr18,column_content_ibz4hrcdv" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="13px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="" button_padding="10px 40px 10px 40px" button_border_width="2px" button_border_color="#ffffff" button_border_radius="50px" button_text_hover_color="#2a2a2a" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#ffffff" button_border_hover_color="#ffffff" button_link="https://www.digital-ant.cz/kontakt/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]NAPIŠTE NÁM[/ce_button]