#zaslouzimsi

Kampaně Analytika Tvorba obsahu Grafický design

„Zasloužímsi jako projekt je sociální experiment s přesahem do financování. Agentura Digital Ant pro nás připravovala nejenom kreativu, ale spravovala i testování a výkon. Za opravdu krátký čas jsme díky jejich flexibilitě byli schopni otestovat potřebné hypotézy a zároveň pro nás připravili opravdu přínosnou analýzu kompletních výsledků.“

— Zbyšek Pochylý, manažer Koupito.cz

DA - Web - Pripadovky - #zaslouzimsi 07DA - Web - Pripadovky - #zaslouzimsi 07
DA - Web - Pripadovky - #zaslouzimsi 08DA - Web - Pripadovky - #zaslouzimsi 08
DA - Web - Pripadovky - #zaslouzimsi 04 - CZDA - Web - Pripadovky - #zaslouzimsi 04 - CZ

KLIENT

Zasloužímsi je inovační projekt společnosti Home Credit. Využívá prvků gamifikace v kombinaci se zapojením Facebooku, aby oslovil nové cílové skupiny pro splátkové nakupování.

NAŠE PRÁCE

Zajistili jsme kompletní komunikační část pro vánoční facebookovou kampaň #zaslouzimsi. Vybrali jsme cílové skupiny, navrhli jsme strukturu kampaně, připravili textace reklam a graficky zpracovali jejich vizuál. Postarali jsme se o správu a optimalizaci kampaně v jejím průběhu i o pravidelný reporting průběžných výsledků.

TÝM